۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند

شناسه
رمز عبور

فرم پایش گروه‌های خودیار: خوتاهشمند است اطلاعات هر ماه گروه‌های خودیار را حداکثر تا سوم ماه بعد در فرم پایش پیوست تکمیل و از طریق سامانه ارسال فرمایید.

تاریخ:   1397/06/20


خواهشمند است اطلاعات ماهانه گروه‌های خودیار را حداکثر تا سوم ماه بعد، در فرم پایش پیوست تکمیل و از طریق سامانه ارسال فرمایید.
برای دانلود فایل های موجود در این وب سایت توصیه می شود از مرورگر Internet Explorer استفاده شود 
 

طراحی سامانه توسط شرکت دانا